info@cadp.md
INSTRUIRE PE TEMA ACHIZIȚIILOR PUBLICE: APEL DE PARTICIPARE PENTRU CETĂȚENI/CETĂȚENE DIN RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI

Asociația Obștească Comunități Active pentru Democrație Participativă organizează, pentru cetățeni și cetățene active din raionul Șoldănești, o serie de 3 instruiri pe temele: transparența administrației publice, procesul bugetar local și monitorizarea achizițiilor publice la nivel local. Aceste instruiri îi vor ajuta pe participanți și participante să înțeleagă mai bine procesul bugetar local, felul în care…

May 21, 2021
2 Comments
INSTRUIRE PE TEMA ACHIZIȚIILOR PUBLICE: APEL DE PARTICIPARE PENTRU CETĂȚENI/CETĂȚENE DIN RAIONUL REZINA

Asociația Obștească Comunități Active pentru Democrație Participativă organizează, pentru cetățeni și cetățene active din raionul Rezina, o serie de 3 instruiri pe temele: transparența administrației publice, procesul bugetar local și monitorizarea achizițiilor publice la nivel local. Aceste instruiri îi vor ajuta pe participanți și participante să înțeleagă mai bine procesul bugetar local, felul în care…

May 21, 2021
4 Comments
Instruire pe tema achizițiilor publice: Apel de participare pentru cetățeni și cetățene din raioanele Șoldănești și Rezina

  Asociația Obștească Comunități Active pentru Democrație Participativă organizează, pentru cetățeni și cetățene active din raioanele Șoldănești și Rezina o serie de 3 instruiri pe tema transparența administrației publice și a achizițiilor publice la nivel local. Instruirile se vor desfășura în luna iunie, în format de întîlnire fizică și on-line. Aceste instruiri îi vor ajuta…

May 13, 2021
No Comments
Expedierea solicitărilor de informație

Echipa de proiect a întocmit și a expediat în toate primăriile din raioanele Șoldănești și Rezina (48 la număr) solicitări privind următoarele: – Copia planului de achiziții publice pentru anul 2020; – Copia dării de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2020; – Copia raportului privind executarea contractelor de achiziție pentru…

May 11, 2021
No Comments

Un proiect de abilitare și implicare a cetățenilor pentru participare într-un mod semnificativ la supravegherea proceselor de achiziții, gestionarea și întreținerea infrastructurii publice și soluționarea problemelor locale critice.

Durata proiectului – 7 luni

Perioada de desfășurare a proiectului: 1 februarie – 31 august 2021

Obiectivele proiectului:

  • Obiectivul 1. Creșterea gradului de informare a cetățenilor privind achizițiile publice la nivel local prin elaborarea unui curs multimedia (8 lecții video) de monitorizare a achizițiilor publice locale pentru cetățeni.
  • Obiectivul 2. Abilitarea, în domeniul transparenței decizionale și a achizițiilor publice la nivel local a 15 activiști locali din raioanele Rezina și Șoldănești.
  • Obiectivul 3. Sporirea transparenței activității APL prin monitorizarea achizițiilor publice și a transparenței decizionale pentru cel puțin 5 localități din aceste raioane.

Scopul proiectului: Instruirea cetățenilor din 2 raioane (Rezina și Șoldănești) privind monitorizarea achizițiilor publice la nivel local și sporirea participării civice.   Urmărim sporirea nivelului de educație și cultură civică a cetățenilor din regiune.  De asemenea, intenționăm să contribuim la monitorizarea politicilor publice, a eficienței și eficacității utilizării fondurilor și proprietății publice, a proceselor de bugetare la nivel central și local, achizițiilor publice.  Proiectul contribuie la promovarea democrației participative, a drepturilor omului, statului de drept și a nediscriminării în toate sectoarele vieții publice.

Rezultatele scontate ale proiectului: – un curs web, cu video, ilustrații și instrucțiuni, de monitorizare a achizițiilor publice locale constituit din 8 lecții. – campanie de diseminare a cursului de monitorizare. – 15 activiști locali din 2 raioane (Rezina, Șoldănești) instruiți în domeniul transparenței decizionale la nivel local și monitorizarea achizițiilor publice locale. – 3-5 rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice din 3-5 localități din raioanele selectate. – cel puțin 50000 vizualizări ale rapoartelor de monitorizare a achizițiilor publice locale.

În rezultatul implementării proiectului ne propunem:

  • să creștem nivelul de transparență decizională la nivel local în cel puțin 5 localități.
  • să creștem nivelul de participare a cetățenilor în procesul bugetar local.
  • să creștem nivelul de înțelegere al cetățenilor față de procesele bugetare locale, să includem cetățenii ca parte a procesului bugetar local.
  • să oferim comunităților de activiști locali un instrument – ghidul de monitorizare al achizițiilor publice la nivel local – ce le-ar permite să realizeze de sine stătător activități de monitorizare.
  • să consolidăm o rețea din 15 activiști locali din raioanele  Rezina și Șoldănești.

AO Comunități Active pentru Democrație Participativă este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Universitatea Populară a Cetățenilor Activi” în raioanele Șoldănești și Rezina.   Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR “Habitat”.