Acest raport de monitorizare este elaborat de participanții programului de mentorat pentru cetățenii din raioanele Șoldănești și Rezina în cadrul proiectului Universitatea Populară a Cetățenilor Activi, implementat de AO CADP, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Transparența decizională a primăriei s. Ignăței

Primăria satului Ignăței din raionul Rezina, ca și multe alte primării sătești, nu dispune de o pagină web, o platformă electronică sau un cont pe o rețea de socializare pentru a asigura dialogul cu cetățenii și a-i ține la curent cu activitatea instituției. În aces sens, nu sunt publicate și aduse la cunoștința cetățenilor următoarele informații cu caracter public:

 • informații privind programul de lucru al autorității publice și subdiviziunile sale, cu indicarea zilelor şi orelor de audienţă a funcţionarilor responsabili de furnizarea informaţiilor, documentelor oficiale;
 • anunţurile referitoare la desfăşurarea şedinţelor publice, privind organizarea consultărilor publice;
 • Proiectele de decizii/dispoziţii şi materialele aferente acestora;

Dacă ne referim la achizițiile publice, lucrurile stau la fel. Cetățenii nu au acces la planul de achiziții pentru anul următor, la darea de seamă sau raportul de monitorizare al achizițiilor făcute anterior, deci, nimeni nu știe pe ce s-a cheltuit banii publici, nimeni nu știe pe ce urmează să se cheltuie. Ba chiar cetățenii nu au niciun cuvânt de spus atunci când se hotărăște cum va fi distribuit bugetul: ce porțiune de drum se va repara și dacă se va repara, ce renovări se vor face, ce bunuri merită să fie procurate.

Monitorizarea achizițiilor publice realizate de primăria satului Ignăței în anul 2020

În baza unei solicitări de informație am obținut planul de achiziții, darea de seamă și raportul de monitorizare al achizițiilor. Conform Planului de achiziții publice pentru anul 2020, Primăria Ignăței a planificat desfășurarea procedurilor de achiziții publice în sumă totală de 1.923.560 de lei. Planul a fost îndeplinit. În darea de seamă și în raportul cu privire la monitorizarea contractelor de achiziții publice ale primăriei Ignăței sunt indicate 61 de contracte, valoarea totală a acestora fiind de 1.858.144 de lei. Acestea au fost încheiate cu 58 de agenți economici.

Darea de seamă a fost întocmită superficial, dat fiind faptul că autoritatea nu indică și agenții economici cărora le-au fost atribuite contractele. Agenții economici sunt indicați în raportul de monitorizare a achizițiilor. Aici însă nu este declarată și suma contractului semnat. Acest fapt îngreunează procesul de monitorizare a procedurilor de achiziție publică. Mai mult, atât din darea de seamă, cât și din raport, lipsesc 4 contracte. Contractele cu nr. 36, 37, 38 și 39 nu au fost raportate, făcându-se un salt în raportare, de la contractul nr. 35 la contractul nr. 40.

Toate contractele semnate de Primăria Ignăței au fost de mică valoare, astfel s-a apelat la procedura „Cererea ofertelor de prețuri” și nicio licitație nu s-a desfășurat electronic. Chiar și așa, Primăria Ignăței n-a publicat:

 • anunţurile de participare la achiziţii publice, astfel încât agenții economici să afle despre licitații;
 • anunțurile de atribuire/rezultatele achizițiilor publice;
 • contractele de achiziții publice;
 • rapoartele de monitorizare a executării contractelor de achiziţie publică.

În începutul anului 2020, în urma unei sesizări făcute în adresa Ministerului Finanțelor și Cancelariei de Stat, la Primăria s. Ignăței au fost întreprinse controale de către Inspecția Financiară pe modul organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice. Inspecția a constatat că:

 • în dispozițiile de instituire a grupului de lucru n-au fost stabilite expres atribuțiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziții publice;
 • n-a fost asigurată  planificarea trimestrială și anuală a achizițiilor publice;
 • dosarele achizițiilor n-au fost ștampilate și numerotate, în așa mod încât să asigure integritatea acestora și să excludă posibilitatea sustragerii sau înlocuirii înscrisurilor pe care acestea le conțin;
 • n-au fost prezentate Agenției Achiziții Publice, dările de seamă privind achizițiile publice de valoare mică.

Prin urmare, de la Primăria satului Ignăței s-a solicitat să întreprindă măsurile de rigoare în vederea înlăturării abaterilor constatate, iar materialele inspecției au fost remise Procuraturii Generale, pentru examinare prin prisma legislației penale și civile.

Concluzii și recomandări

Angajații din cadrul APL responsabili de organizarea și desfășurarea achizițiilor publice nu țin cont de prevederile legale și nu dispun de pregătirea necesară în domeniu. Instruirea personalului în acest sens este obligatorie.

Deși legea prevede expres obligativitatea publicării actelor aferente achizițiilor publice, nu se prevăd și pedepse pentru cei care nu le publică. Primăria trebuie să asigure accesul la informația de interes public prin publicarea tuturor documentelor cu privire la achizițiile publice, acesta fiind un drept al cetățeanului care este încălcat. 

Licitațiile trebuie să fie publice, ca să permită câtor mai mulți agenți economici să participe la ele, favorizând astfel concurența și obținând oferte mai bune cu prețuri avantajoase.

Cetățenii și societatea civilă trebuie implicați în procesul de formare a bugetului local pentru a-și spune cuvântul în ceea ce privește modul de atribuire a banului publice. Mai mult, sătenii trebuie implicați și în procesul de monitorizare a achizițiilor publice.

Leave a Reply

1 Comment

 • Pistrui Maxim

  Salutare👋. Chiar de la început postării se vorbește despre lipsa unui site web sau cont de socializare ce ar putea servi ca dialog dintre cetățeni și primărie sau posibilitate de a posta anunțuri etc. Iar mai apoi postarea se învârte anume pe acest subiect, destul de populist și incompetent ținând cont că primăria dispune de o pagina de Facebook (din 2019) unde postează regulat. Astfel, fiind duși în eroare o mare parte din cetățeni, aș dori să aflu cine este responsabil de postarea dată, și desigur, împreună cu restul cetățenilor, aștept scuze de la persoanele în cauză.