Acest raport de monitorizare este elaborat de participanții programului de mentorat pentru cetățenii din raioanele Șoldănești și Rezina în cadrul proiectului Universitatea Populară a Cetățenilor Activi, implementat de AO CADP, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Transparența decizională a Consiliului Raional Rezina

Consiliul raional Rezina (c/f 1001007601011412) dispune de o pagină web accesibilă și ușor navigabilă. La secțiunea „Categorii”, Consiliul are un compartiment destinat „Achizițiilor publice”. Compartimentul se ramifică în alte 5 categorii:

  1. proceduri — ultima postare fiind o dare de seamă privind desfășurarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare din 13 februarie 2018;
  2. planificare — sunt publicate documentele planurilor de achiziție pe diverse perioade;
  3. contracte atribuite — un compartiment dedicat rapoartelor privind monitorizarea contractelor de achiziții;
  4. instrucțiuni — prezentări powerpoint de la diferite instruiri pe tema achizițiilor publice;
  5. anunțuri — o categorie dedicată anunțurilor de participare la licitații publice și contractelor atribuite, însă foarte puține anunțuri și contracte ajung să fie publicate aici.

Deși la prima vedere pare că autoritatea are un site bine pus la punct, ceea ce ar însemna că asigură transparența și accesul la informația de interes public, lucrurile nu stau chiar așa. Lipsesc dările de seamă, lipsesc anunțurile de intenție pentru toate achizițiile pe care instituția și le propune să le desfășoare, lipsesc copiile contractelor atribuite. Astfel, pe de o parte nu se asigură informarea agenților economici cu privire la achiziții, iar de pe altă parte, informarea cetățenilor cu privire la ce bunuri se vor procura și ce lucrări se vor face în raion, precum și cine sunt cei responsabili de livrarea bunurilor și lucrărilor.

Monitorizarea achizițiilor publice realizate de Consiliul Raional Rezina, 2019-2020

O analiză a achizițiilor publice făcute de Consiliul raional Rezina în ultimii doi ani, scoate în evidență procedurile de achiziție de lucrări și anume reparația drumurilor din raion. Tendința arată că aceste contracte sunt atribuite prioritar unui singur agent economic. Este vorba despre Amon-Trade SRL, care pare fi o companie favorizată de autorități.

Potrivit datelor disponibile pe site-ul Agenției Achiziții Publice, din 2018 și până în prezent (iulie 2021), firmei Amon-Trade SRL i-au fost atribuite 23 de contracte, în valoare totală de circa 30,37 milioane de lei. Dintre acestea, 12 contracte, firma le-a câștigat cu Consiliul raional Rezina. Valoarea totală a acestora se ridică la peste 20 de milioane de lei.

Din declarația SRL „Amon-Trade” privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate sunt indicate 26 de lucrări, dintre care 16 sunt ale raionului Rezina.

În anul 2019, conform raportului privind executarea contractelor încheiate în urma procedurilor de achiziții Consiliul raional Rezina, a încheiat 81 de contracte.

Analizând raportul dat, am remarcat unele preferințe ale consiliului raional de a selecta un anumit agent economic din teritoriu. În anul 2019, atât pentru achiziții de mica valoare, cât și achiziții desfășurată electronic, a fost selectată SRL „Amon-Trade”. Firma are sediul juridic în orașul Rezina. Societatea a fost fondată în 2016 și are trei fondatori: Cucerenco Anatolie 50%, Cucerenco Anatolie 25% și Cucerenco Vera 25%. Administrator este Cucerenco Anatolie, care deține și cota de 50%.

Conform datelor din rapoartelor de achiziții ale CR Rezina, pentru anii 2019 și 2020, vedem că practic toate lucrările de reparație a drumurilor raionale au fost atribuite acestei societăți. Valoarrea totală a contractelor atribuite firmei de către Consiliul Raional Rezina în perioada 2019-2020 este de 11 219 165,84 MDL. În tabelul de mai jos sunt indicate contractele atribuite de CR Rezina, în perioada 2019-2020, firmei Amon-Trade SRL.

Mai mult decât atât, analizând achizițiile făcute prin procedura de licitație electronică pe platforma MTender.gov.md, se observă o tendință – agentul economic propune, de obicei, cel mai mic preț, astfel este desemnat adesea câștigătorul licitațiilor.

Leave a Reply