Acest raport de monitorizare este elaborat de participanții programului de mentorat pentru cetățenii din raioanele Șoldănești și Rezina în cadrul proiectului Universitatea Populară a Cetățenilor Activi, implementat de AO CADP, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Transparența decizională a primăriei orașului Rezina

Primăria Rezina are în gestiune orașul Rezina și satele din suburbie Ciorna, Stohnaia și Boșernița și are pagina web mereu actualizată.
Informațiile pe pagina web a primăriei sunt accesibile (planul anual de achiziție; darea de seamă anuală privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică; raportul anual cu privire la monitorizarea contractelor de achiziție publică), sunt publicate regulat, ceea ce ne arată că Primăria tinde să respecte legislația în vigoare și să asigure transparența la nivel decizional.
Planurile de achiziții le găsim aici, rapoartele cu privire la monitorizarea contractelor de achiziție sunt aici

Monitorizarea achizițiilor publice ale primăriei orașului Rezina pentru anul 2020

Bugetul total alocat pentru desfășurarea achizițiilor publice în perioada anului 2020 a fost de 21.030.700 de lei. Sunt 37 de contracte de valoare mică; sunt 4 proceduri de achiziții cu licitație publică și 5 contracte de excepție conform Legii RM 131 din 03.07.2015, prin care s-a procurat energie electrică, gaz natural, servicii de internet și telecomunicații, consum de apă și recepționarea apelor uzate.

Toate achizițiile de valoare mică au fost desfășurate conform cadrului legal și nu au depășit pragurile maxime stabilite pentru această procedură de achiziție publică (până la 200.000 MDL pentru bunuri și servicii; până la 250.000 MDL pentru efectuarea lucrărilor).

Analizând rapoartele și dările de seamă pentru anul 2020, am observat că unele contracte de mică valoare au favorizat unii agenți economici locali. Mai jos prezentăm un tabel cu contractele care stârnesc cel puțin întrebări privind modul în care au fost atribuite.

Observații

  1. În 2020, Primăria Rezina a hotărât să renoveze două grădinițe. Este vorba despre Grădinița creșă nr. 6 și Grădinița nr. 2. În august 2020, autoritatea a contractat un responsabil tehnic pentru grădinița nr. 6. este vorba despre Ion Platon. Câteva luni mai târziu, în noiembrie același an, Primăria semnează două contracte de mică valoare, aflate la pragul limită pentru acest tip de procedură – în jur de 299 de mii de lei fiecare, cu firma Becad SRL, care se angajează să execute lucrările de reparație. Coincidență sau nu, firma îl are ca fondator și administrator pe Ion Platon, același responsabil tehnic contractat anterior de Primărie. În acest caz a fost admis un conflict de interese. Platon – pe de o parte executant al lucrărilor, și, pe de altă parte, omul care verifică lucrările ca acestea să se desfășoare conform tuturor normele.
  2. Conform Raportului cu privire la monitorizarea contractelor de achiziție publică pentru anul 2020, întreprinderea Cadom Gaz SRL a prestat servicii conform contract 72A din 25.08.2020 prin care se angajează să construiască un teren de joacă. Licitația în valoare de 1.089.984 de lei (fără TVA) a fost una electronică, datorită pragului care depășește suma de 250.000 de lei (fără TVA). Astfel, s-a desfășurat pe platforma MTender.gov.md – Registrul de Stat al Achizițiilor Publice. Licitația electronică pare să fi fost una de fațadă, dat fiind faptul că firma Cadom Gaz SRL, în licitația de pe pagina mtender.gov.md, are statut de REFUZAT, dar în realitate contractul a fost semnat și lucrările executate. Conform ofertei companiei Cadom Gaz – ofertă acceptată de altfel, costul lucrărilor era estimat la suma de 1.155.006,85 de lei. Pe site-ul Agenției Achiziții Publice, același contract este declarat de Primăria Rezina la preț de 1.131.432,21 lei. În raportul de monitorizare a achiziții publice, publicat pe site-ul instituției publice, e indicat că pentru aceste lucrări s-au alocat 1.268.422,08 lei, adică cu 113.415,23 lei mai mult.
    Pe lângă toate acestea, conform graficului de execuție, lucrările trebuiau să fie finisate în luna octombrie 2020, dar, la sfârșitul lunii noiembrie, Primăria semnează cu Cadom Gaz SRL un acord adițional de majorare, iar din bugetul public se mai varsă în buzunarul firmei, încă 136.989,87 lei. Potrivit documentației standard publicate la începutul procedurii de licitație, unul dintre criteriile de atribuire era ca ofertantul să fi executat „în ultimii 5 ani cel puţin un contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor”. Astfel, Cadom Gaz SRL a prezentat un exemplu irelevant în acest sens. Este vorba despre un contract în valoare de 280.442 de lei, mult mai mic decât contractul atribuit de Primăria Rezina, fără a prezenta contractul de antrepriză şi nici procesul-verbal de recepţie finală a lucrărilor. Cu toate astea, Primăria Rezina a atribuit acest contract.
  3. S-a observat că la achizițiile pentru materiale de construcție și de gospodărie a fost selectat mereu unul și același agent economicTodcrisan SRL. Compania a fost fondată în octombrie 2015 de către Igor Todei care o și administrează.
  4. Primăria Rezina a încheiat contract de prestări servicii în domeniul serviciilor publice cu Vizitiu Valentina. Valoarea contractului – 65.400 de lei. În 2020, Valentina Vizitiu a fost membră a grupului de lucru pentru achiziții, în cadrul Primăriei Rezina, și a deținut funcția de secretar al grupului. Tot în 2020, grupul de lucru a atribuit trei contracte de mică valoarea Întreprinderii Individuale Vizitiu Serghei, a cărei administrator este Serghei Vizitiu, fiul Valentinei Vizitiu. Se constată astfel un conflict de interese între cei doi. Nu putem afirma clar dacă a fost sau nu influențată atribuirea celor 3 contracte în valoare de 180.429 lei, de faptul că mama lui Serghei Vizitiu a făcut parte din acel grup de lucru, însă, potrivit Legii nr. 133 din 17-06-2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Valentina Vizitiu ar fi trebuit să declare acest conflict de interese și să se detașeze de procedura de atribuire a contractelor în aceste trei licitații.

Concluzii și recomandări

Planul de achiziții, dările de seamă și rapoartele de achiziție par a fi completate de bifă și generalist. Recomandăm în plan și în rapoarte să fie indicat unde anume vor fi folosite bunurile preconizate spre achiziție, materialele de gospodărie, rechizitele, mijloace fixe, rechizitele de birou, vesela, precum și indicarea instituției care va beneficia de acel bun. De asemenea, în procesul de planificare a lucrărilor, mai cu seamă când este vorba de reparația unui drum, recomandăm să fie specificate care porțiuni de drum vor fi reparate, inclusiv cu indicarea străzilor.

Autoritățile publice locale (APL) ar trebui să se consulte și cu cetățenii înainte de a întocmi planul de achiziții pentru anul următor. În discuțiile dintre autorități și cetățeni se pot genera idei noi, astfel APL-ul ar afla doleanțele oamenilor și pe ce ar prefera ei să fie cheltuit banul public.

Leave a Reply