Acest raport de monitorizare este elaborat de participanții programului de mentorat pentru cetățenii din raioanele Șoldănești și Rezina în cadrul proiectului Universitatea Populară a Cetățenilor Activi, implementat de AO CADP, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Prima licitație

Peste 15 milioane de lei vor fi fost alocați pentru construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare din satul Găuzeni, raionul Șoldănești. Banii vin din Fondul Ecologic Național (FEN), iar procesul de selectare a unei companii care să se ocupe de construcție a fost unul anevoios.

În anul 2020, Primăria satului Găuzeni a solicitat FEN să-i aloce 17,4 milioane de lei pentru construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Astfel, pentru prima etapă, FEN a alocat un milion de lei. Doar că, procedura de licitație pentru selectarea unui agent economic pentru efectuarea lucrărilor urma să înceapă abia la sfârșitul lui 2020. În octombrie același an, Primăria Găuzeni a desfășurat prima licitație electronică pe portalul MTender.gov.md – Registrul de Stat al Achizițiilor Publice, la care au participat șapte agenți economici – Vimpex-SV SRL, Fedion Com SRL, FCI Capital SRL, Uralis SRL, Valdcongrup SRL, Foremcons SRL și Structural Construct SRL. Criteriul de atribuire a contractului a fost „prețul cel mai mic”.

Epopeea Contestațiilor. Prima Contestație.

La 27 noiembrie, câștigător al licitației a fost desemnat FCI Capital SRL. Decizia însă a ajuns să fie contestată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC). Compania Structural Construct SRL, participantă la licitație, a sesizat ANSC, menționând că firma care a câștigat licitația „nu întrunește cerințele minime de calificare specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, în partea ce ține de dotarea tehnică cu utilaj și, respectiv, existența personalului calificat necesar pentru executarea contractului de achiziție”. Ulterior, la 24 decembrie, ANSC a constatFCI Capital SRL „nu a confirmat că dispune de utilajul/mecanismele reflectate în devizul-ofertă, necesare pentru executarea contractului de achiziții publice, iar pe de altă parte, contractele de arendă (a utilajelor) prezentate, sunt expirate”, și a admis parțial contestația celor de la Structural Construct SRL. ANSC a hotărât să fie anulată decizia de atribuire a contractului și a obligat Primăria Găuzeni să reevalueze oferta depusă de FCI Capital SRL pentru a identifica încălcările făcute.

O lună mai târziu, pe 24 ianuarie 2021, Primăria Găuzeni desemnează alt câștigător. De fapt, este vorba despre două companii participante la licitație care s-au asociat. Una e compania care a contestat decizia anterioară – Structural Construct SRL, iar a doua Polimontaj SRL. Doar că, și această decizie a fost contestată.

A doua contestație

Câteva zile mai târziu după ce autoritatea publică locală (APL) a anunțat despre noul câștigător, la ANSC au fost depuse noi contestații. De această dată, două companii s-au arătat dezacordul față de decizia Primăriei. Contestațiile au fost depuse pe rând. Întâi de reprezentanții FCI Capital SRL, firma descalificată în urma deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, iar apoi cei de la Uralis SRL, și ei participanți la tender.

Firmele au invocat că în oferta celor două companii asociate, declarate câștigătoare, „nu  s-a  specificat  natura  și  volumul  lucrărilor  care urmează a fi executat de fiecare asociat în parte, și valoarea ei monetară, lipsind totodată și contractul de asociere, iar  Formularul  ofertei și garanția bancară urma să fie emisă  pe numele  asocierii,  respectiv (…) asocierea  dată  nu îndeplinește condițiile de calificare, și în special în partea ce ține de capacitatea tehnică și  profesională. De  asemenea, devizele-ofertă  prezentate  de  ofertantul  desemnat  câștigător, deviază de la caietul de sarcini publicat de către autoritatea contractantă și sunt elaborate  cu  abateri  de  la  prevederile/normativele  în vigoare”.

Ca urmare a contestațiilor și argumentelor aduse, ANSC a decis anularea procedurii de achiziție, inclusiv toată documentația prezentată de Primărie pentru licitație.

O nouă licitație

În martie 2021, Primăria Găuzeni organizează o nouă licitație pe platforma MTender.gov.md. Participă șase companii: Vimpex-SV SRL, Fedion Com SRL, FCI Capital SRL, Uralis SRL, Structural Construct SRL și Izodromgaz SRL, în mare parte, aceeași agenți economici. Trei dintre agenții economici participanți la prima licitație măresc valoarea ofertei depuse a doua oară. Doar FCI Capital SRL, care, la licitația din octombrie și până la prima contestație a fost desemnată câștigătoare, a redus oferta cu circa 643 de mii de lei (a se vedea tabelul de mai jos).

Astfel, având ofertele în față, grupul de lucru al Primăriei s. Găuzeni decide, pentru a doua oară, să ofere contractul de milioane de lei companiei FCI Capital SRL. De această dată, FCI Capital SRL nu participă singură, ci subcontractează o altă firmă – LuxGaz  SRL. Doar că, istoria se repetă și decizia este contestată din nou la ANSC de Structural Construct SRL.

A treia contestație pentru aceeași achiziție

La 21 aprilie 2021, Structural Construct SRL se adresează la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu o serie de argumente, motivând că Primăria Găuzeni a admis încălcări în procesul de atribuire a contractului companiei FCI Capital SRL. Încălcările invocate sunt:

  • oferta câștigătorului nu corespunde cerințelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini. Din devizul-ofertă a fost exclusă o serie de resurse (materiale) din devizul-ofertă și a determinat diminuarea prețului propus.
  • operatorul economic nu are diriginți de șantier atestați pentru lucrări în domeniul construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice, și din domeniul ventilare și climatizare.
  • FCI „Capital” SRL nu are dreptul de a efectua construcţia, reparația şi reabilitarea drumurilor, precum și nu întrunește cerințele minime de calificare specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, în partea ce ține de dotarea tehnică cu utilaj.

Analizând pretențiilor formulate de Structural Construct SRL, ANSC a constatat că  atestă că operatorul economic desemnat câștigător – FCI Capital SRL, nu a respectat normativele de deviz prevăzute în caietul de sarcini, asta după ce Primăria Găuzeni a admis încălcările motivând că „aceste scăpări sunt neînsemnate”, iar în ce privește lipsa unor certificate care atestă dreptul ofertantului de a executa anumite lucrări, autoritatea a motivat-o prin faptul că nu au fost solicitate.

 

La 20 mai 2021, ANSC a anulat decizia Primărie Găuzeni prin care a fost atribuit contractul pentru construcția sistemului de alimentare cu apă și canalizare firmei FCI Capital SRL, și a obligat autoritatea publică locală să reevalueze oferta FCI Capital SRL, ținând cont motivarea ANSC.

Primăria Găuzeni a reevaluat ofertele depuse și, la data de 7 iunie 2021, a desemnat un alt câștigător. Este vorba despre firma Uralis SRL, care a propus o ofertă în valoare de 12.995.570,30 lei (fără TVA).

După 9 luni de la inițierea primei licitații publice, la data de 22 iulie 2021, contractul în valoare de 15.594.684,36 lei (cu TVA inclus), dintre Primăria Găuzeni și Uralis SRL, a fost semnat și înregistrat la Agenția Achiziții Publice.

Firma câștigătoare

Compania Uralis SRL a fost fondată în iunie 2016, activează în domeniul construcțiilor inginerești, și-i are drept fondatori pe soții Anatolie și Larisa Alaiba, ambii deținând câte o cotă de 50% din afacere. Anatolie Alaiba este și administratorul companiei, iar Larisa Alaiba se ocupă de contabilitatea firmei. Cei doi sunt părinții deputatului din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, Dumitru Alaiba. SRL-ul are sediul juridic în Chișinău, pe str. Armenească 13/A, și un capital social în valoare de 229.491 de lei. În ultimii 5 ani, firma a semnat 17 contracte cu statul prin care s-a angajat să execute lucrări de canalizare și alimentare cu apă în valoare totală de peste 150,3 milioane de lei.

În 2018, presa scria că pe numele administratorului firmei Uralis SRL, Anatolie Alaiba, a fost deschis un dosar pe delapidare de fonduri. Potrivit comunicatului Procuraturii Generale, în 2016, Uralis a fost desemnată câștigătoare la 5 licitații publice desfășurate de către primăriile localităților rurale din sudul țării. Contractele în valoare de 41 de milioane de lei erau destinate construcției de apeducte, canalizare, stații de pompare și purificare. Astfel Anatolie Alaiba, alături de fratele său și primarul s. Chioselia Rusă, erau cercetați că ar fi pus la punct un plan infracțional, urmărind scopul delapidării mijloacelor bănești din Fondul Ecologic Național. Aceștia, în actele de recepție finală ar fi inclus lucrări pe care nu le-ar fi executat, precum au și admis cheltuieli fictive. Deși au trecut trei ani de atunci, dosarul nu a fost trimis în instanță și nu a avut o finalitate.

Concluzii și recomandări

Coordonarea incorectă, deciziile pripite ale grupului de lucru fără a ține cont de toate prevederile legislative, au condus la tărăgănarea desemnării unui câștigător, respectiv semnării unui contract și începerea lucrărilor propriu-zise. Acest fapt s-a răsfrânt negativ asupra bunăstării cetățenilor din localitate, care vor primi cu întârziere acces la apă potabilă curentă și canalizare.

Primăria Găuzeni are dreptul și ar trebui să angajeze sau să contracteze un specialist în achiziții publice care să participe atât la elaborarea documentației, la selecția operatorilor economici, cât și la monitorizarea lucrărilor. Odată ce membrii grupului nu cunosc legislația cu privire la achizițiile publice, pot admite erori și încălcări în procesul de întocmire a caietului de sarcini, dar și în procesul de selecție a ofertanților.

Leave a Reply