Universitatea Populară a Cetățenilor Activi este un proiect de abilitare și implicare a cetățenilor pentru participare într-un mod semnificativ la supravegherea proceselor de achiziții, gestionarea și întreținerea infrastructurii publice și soluționarea problemelor locale critice.
Perioada de desfășurare a proiectului: 1 februarie – 31 august 2021

Scopul proiectului
: Instruirea cetățenilor din 2 raioane (Rezina și Șoldănești) privind monitorizarea achizițiilor publice la nivel local și sporirea participării civice.
Urmărim sporirea nivelului de educație și cultură civică a cetățenilor din regiune. De asemenea, intenționăm să contribuim la monitorizarea politicilor publice, a eficienței și eficacității utilizării fondurilor și proprietății publice, a proceselor de bugetare la nivel central și local, achizițiilor publice. Proiectul contribuie la promovarea democrației participative, a drepturilor omului, statului de drept și a nediscriminării în toate sectoarele vieții publice.
Obiectivele proiectului

 • Obiectivul 1. Creșterea gradului de informare a cetățenilor privind achizițiile publice la nivel local prin elaborarea unui curs multimedia (8 lecții video) de monitorizare a achizițiilor publice locale pentru cetățeni.   
 • Obiectivul 2. Abilitarea, în domeniul transparenței decizionale și a achizițiilor publice la nivel local a 15 activiști locali din raioanele Rezina și Șoldănești.
 • Obiectivul 3. Sporirea transparenței activității APL prin monitorizarea achizițiilor publice și a transparenței decizionale pentru cel puțin 5 localități din aceste raioane.

Rezultatele scontate ale proiectului:

 • un curs web, cu video, ilustrații și instrucțiuni, de monitorizare a achizițiilor publice locale constituit din 8 lecții.
 • campanie de diseminare a cursului de monitorizare.
 • 15 activiști locali din 2 raioane (Rezina, Șoldănești) instruiți în domeniul transparenței decizionale la nivel local și monitorizarea achizițiilor publice locale.
 • 3-5 rapoarte de monitorizare a achizițiilor publice din 3-5 localități din raioanele selectate.
 • cel puțin 50000 vizualizări ale rapoartelor de monitorizare a achizițiilor publice locale.  

În rezultatul implementării proiectului ne propunem:

 • să creștem nivelul de transparență decizională la nivel local în cel puțin 5 localități. 
 • să creștem nivelul de participare a cetățenilor în procesul bugetar local. 
 • să creștem nivelul de înțelegere al cetățenilor față de procesele bugetare locale, să includem cetățenii ca parte a procesului bugetar local. 
 • să oferim comunităților de activiști locali un instrument – ghidul de monitorizare al achizițiilor publice la nivel local – ce le-ar permite să realizeze de sine stătător activități de monitorizare.
 • să consolidăm o rețea din 15 activiști locali din raioanele  Rezina și Șoldănești.

AO Comunități Active pentru Democrație Participativă este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Universitatea Populară a Cetățenilor Activi” în raioanele Șoldănești și Rezina.  
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR “Habitat”.