Răspunsuri la solicitările de informații

La începutul lunii mai, echipa de proiect a expediat solicitări de informație (48 la număr!) tuturor primăriilor din raioanele Rezina și Șoldănești.

Am solicitat următoarele:
– Copia planului de achiziții publice pentru anul 2020;
– Copia dării de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2020;
– Copia raportului privind executarea contractelor de achiziție pentru anul 2020.

Pînă la data de 15 iunie am recepționat 19 răspunsuri în total.

Răspunsurile pot fi accesate aici:

https://drive.google.com/drive/folders/1hUI6XKijN8qC0OK_O0AK-RDGS3musgCI?usp=sharing

Leave a Reply