Răspunsuri la solicitările de informații

La începutul lunii mai, echipa de proiect a expediat solicitări de informație (48 la număr!) tuturor primăriilor din raioanele Rezina și Șoldănești. Am solicitat următoarele: – Copia planului de achiziții publice pentru anul 2020; – Copia dării de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2020; – Copia raportului privind executarea contractelor de achiziție…

June 16, 2021
No Comments