Instruire despre monitorizarea și organizarea achizițiilor publice la Rezina și Șoldănești

În zilele de sîmbătă și duminică (26 și 27 iunie), Universitatea Populară a cetățenilor activi a desfășurat două instruiri pe tema ”Achizițiile publice locale: legislație, planificare și monitorizare” în orașul Rezina și Șoldănești.

Instruirea a fost ghidată de Marcela Zămosteanu, jurnalistă la Rise.md.

* * * *

Achiziția publică reprezintă procurarea de către o instituție publică a unor bunuri, lucrări sau servicii, de la un operator economic selectat, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt sau nu destinate unui scop public. Despre procedura de achiziție publică, dar și monitorizarea cumpărăturilor făcute de instituțiile publice, au aflat cetățenii din raioanele Rezina și Șoldănești, la 26 și 27 iunie curent.

Achizițiile publice sunt reglementare direct de către Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, Legea nr. 121 din 05.07.2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, precum și de un set de Regulamente care completează legile.

Potrivit Legii nr. 131, sunt 7 tipuri de procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică:

 • licitaţie deschisă;
 • licitaţie restrânsă;
 • dialog competitiv;
 • proceduri negociate;
 • cerere a ofertelor de preţuri;
 • concurs de soluţii;
 • achiziție în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice.

Pragurile valorice dictează adesea ce procedură de atribuirea a contractelor trebuie aplicată în cadrul unei achiziții. În cazul contractelor de mică valoare de până la 200 de mii de lei (fără TVA) pentru bunuri și 800 de mii de lei (fără TVA) pentru lucrări, nu sunt obligatorii licitațiile publice. În cazul achizițiilor care depășesc de aceste praguri, legislația obligă autoritățile să organizeze licitații publice și chiar electronice.

Atunci când selectează un operator economic, instituția publică trebuie să țină cont de patru criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț și cel mai bun raport calitate-cost. 

Există reprezentanți ai Autorității Publice Locale, consilieri locali sau chiar primari care nu cunosc cum trebuie să aibă loc o licitație publică organizată corect. Primarul prezent în cadrul instruirii a vorbit despre câteva situații în care a desfășurat licitația publică cum credea că ar fi corect însă, o dată ce a mers la Trezoreria de Stat să înregistreze contractul de achiziție, a aflat că ar fi trebuit să organizeze o licitație publică electronică, fapt pe care nu-l cunoștea. 

Pentru a evita asemenea situații, ar trebui să fie elaborat un ghid al achizițiilor publice destinat APL-urilor, care să-i ajute pe cei implicați în procesul achizițiilor publice să se orienteze și să organizeze corect licitațiile. 

Campaniile de informare, de asemenea, ar avea un impact pozitiv asupra procesului de achiziții publice. Însuși faptul că aduc la cunoștința funcționarului public, dar și a comunității, informații despre ce reprezint[ o achiziție publică și cum trebuie desfășurată, ar putea contribui la transparentizarea procesului decizional, iar acest lucru i-ar apropia pe cei doi actori, autoritatea publică pe de o parte și cetățeanul pe de alta.

Felul în care se cheltuie banul public reprezintă un subiect de interes pentru cetățeni. Aceasta este concluzia celei de-a doua părți a trainingului care s-a referit la monitorizarea achizițiilor publice. Participanții la training au făcut cunoștință cu Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (RSAP – MTender) și au aflat cum pot găsi informații despre achizițiile publice făcute de autorități, precum și documente aferente achizițiilor: caiet de sarcini, oferte depuse de agenții economici, rapoarte financiare ale acestora, etc. 

Site-ul Agenției Achiziții Publice oferă, de asemenea, o bază de date a contractelor atribuite. 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) are un rol important în procesul achizițiilor publice, fiind o autoritate publică autonomă și independentă față de alte autorități publice, care examinează contestațiile formulate în cadrul procedurilor de achiziție publică. Pe site-ul ANSC cetățenii pot găsi contestațiile în curs de examinare, dar și deciziile luate de autoritate în urma contestațiilor depuse de agenții economici.

Cei prezenți la training au aflat despre instrumentul de monitorizare „Stegulețele roșii”, care se bazează pe identificarea riscurilor de fraudă și corupție la fiecare etapă în procesul de achiziție publică.

Cele mai comune „stegulețele roșii” în etapa de planificare și elaborare a documentației de atribuire sunt:

 • nepublicarea Planului anual de achiziții pe pagina web (unii angajați ai APL prezenți la training nu cunoșteau despre obligația publicării planului anul de achiziții și raportului final);
 • nepublicarea anunțului de intenție;
 • supraestimarea valorii bunurilor;
 • specificații tehnice restrictive.

În etapa de lansare a procedurii de achiziție:

 • în anunțul de participare nu sunt indicate toate informațiile prevăzute de cadrul legal;
 • răspunsurile la solicitările de clarificare oferă informație incomplete la solicitarea operatorilor economici de modificare a specificațiilor tehnice sau prelungire a termenului de depunere a ofertelor nu se oferă răspuns.

Etapa de evaluare a ofertelor și atribuire a contractului:

 • descalificarea nefondată a unui/unor ofertanți;
 • acceptarea unor oferte necorespunzătoare;
 • anularea nefondată a procedurii de achiziție;
 • operatorul economic câștigător obține majoritatea/toate contractele de achiziții;
 • rezultatele procedurii au fost contestate.

 Etapa de implementare și monitorizare a contractului:

 • contractantul solicită majorarea valorii contractului;
 • în cadrul contractului se produc modificări substanțiale față de caietul de sarcini;
 • AC admite încălcări în ceea ce privește cantitatea/calitatea bunurilor livrate sau a lucrărilor executate.

Pentru a apropia cetățenii de autorități este încurajată participarea activă a societății civile în grupul de lucru pentru achiziții, transparentizarea la maxim a procesului de achiziții, de la invitarea cetățenilor la consultările publice privind viitoarele achiziții, publicarea planului anual de achiziții, la publicarea raportului final de monitorizare a achizițiilor publice, indiferent de tipul contractului, fie că e de mică sau de mare valoare.  

În momentul depistării unor nereguli în procesul de achiziție publică și post achiziție, cetățenii sunt încurajați să sesizeze organele de control și justiție.

Autoare: Marcela Zămosteanu 

Instruirea ”Achiziții publice la nivel local” a fost organizată de Asociația Obștească ”Comunități Active pentru Democrație Participativă”, în cadrul proiectului „Universitatea Populară a Cetățenilor Activi”, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Leave a Reply