Asociația Obștească Comunități Active pentru Democrație Participativă (CADP) are misiunea de a facilita participarea cetățenilor în procesul decizional la nivel local și central, de a organiza și consolida comunități promotoare ale participării în procesul decizional și monitorizarea activității autorităților publice locale și centrale, de a promova implicarea în toate formele ei și de a stimula dialogul între actorii relevanți – autoritățile publice locale, comunități de cetățeni, comunități formale și informale de activiști, jurnaliști, experți, artiști și comunicatori.

logo activi

ECHIPA

Lilia Nenescu

Președintă a asociației

Vitalie Sprînceană

Coordonator de proiecte

Andrei Cebotari

Asistent logistică și comunicare

CONTACTE:

Adresa pentru corespondență:

MD-2012, or. Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare, 134 
CP 225 

email: info@cadp.md
comunitati.active@gmail.com